Narrativ är modeordet i Sverige 2018

Ord blir moderna precis som kläder. Man märker det naturligtvis mest hos offentliga personer som politiker, reportrar och kändisar i offentlighetens ljus. Hos politiker är det ordet ”utmaning” som har varit det stora modeordet.

Ordet utmaning låter bra. Ett väldigt användbart ord i politiska sammanhang. Det låter viktigt men kräver inte så mycket insats. ”Narrativ” var främst kulturelitens modeord under 2018. Med detta svängde sig den kulturella eliten och vi andra duckade under kulturelitens ständiga visdomar och samhälleliga narrativ. Visst kan man vara sarkastisk över detta med modeorden, men det blir lätt så om orden används som fluff och i fel sammanhang.

Ordmissbrukare

Frågan är om inte ordanvändarna gått till överdrifter och missbrukar orden. Kanske man använder orden på fel sätt och sätter dem i sammanhang där de inte hör hemma. Som med ordet narrativ, som främst används av de som rör sig i kulturella kretsar. Faktum är att ordet hör till konstvetenskapen och med tanke på just det så är det viktigt att ordet används i rätt kontext. Missbrukas ordet och används utanför sitt sammanhang så förlorar det sin innebörd. Man blåser upp ordet och använder det tills det spricker och visar sig sakna innehåll. Man har slitit ut ordet så att det tappar sin betydelse och sin mening. Det är egentligen lite vanskligt att använda ord som missbruk när det kommer till att använda ord felaktigt, eller i alla fall lite överdrivet liberalt. Missbruk brukar vanligtvis för knippas med överdrivet bruk av alkohol, droger eller spel. Just spelmissbruk är något som har varit på tapeten mycket på tapeten senaste åren då regeringen haft spelmonopolet ute på remiss vilket lett till en stor förändring som träder laga kraft vid årskiftet 2018/2019. Då spelbolag kan söka licens för att få bedriva spel på nätet i Sverige. Vill man spela på triss kanske man kan vända sig till andra bolag i framtiden utöver svenska spel. Nog om spel och spelmissbruk nu, tillbaka till narrativ.

Jordnära

Det går som sagt mode i många av våra ord, och de som inte hänger med i svängarna låtsas som ingenting. De lämnar alla orden till de intellektuella i samhället. Under 90-talet trycktes det upp en ordbok ”Svåra ord” som var tänkt att användas för att förstå de som rör sig med fina ord. Ordboken kom väl till pass när jordnära människor såg på nyheterna eller följde en politisk debatt. Men – ofta saknar de stora orden en betydelse. Det är inte vad orden betyder eller i vilka sammanhang man använder dem som är det viktiga – utan vad man gör med dem.