Monthly Archives: november 2018

Narrativ – ordets ursprung

Christina Murphy 29/11/2018

Narrativ är ett ord som har kommit att bli alltmer populärt. Det kan användas som ett adjektiv eller ett substantiv och betyda berättande respektive berättelse. Men varifrån kommer ordet? Som så många andra ord har narrativ sina rötter i latin. Genom franskan har det sedan vandrat in i den germanska språkfamiljen, och nu är det årets modeord – historien är gränslös!Även om narrativ kan vara både ett adjektiv och ett substantiv, så har båda varianterna… Narrativ – ordets ursprung

Read More Narrativ – ordets ursprung

Är narrativ ett adjektiv eller substantiv?

Christina Murphy 20/11/2018

Narrativ är ett begrepp som inte är helt enkelt att hålla koll på. I grund och botten handlar det om en slags berättelse eller att berätta något. Ordet har dock använts på många fler olika sätt, inte minst som ett kritiskt begrepp inom till exempel konstvetenskap och andra ämnen.Ordet kommer från latin, där det har betydelsen berättande, berätta och omtala. Det handlar om att konstruera en verklighet, till exempel ett narrativ om en person, konstnär,… Är narrativ ett adjektiv eller substantiv?

Read More Är narrativ ett adjektiv eller substantiv?